Публічний договір купівлі-продажу


1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Терміни, які наводяться нижче, прийняті для цілей даного публічного Договору купівлі-продажу та вживаються у наступному значенні:

1.1.1. Договір - даний публічний договір купівлі-продажу, укладений на відстані (згідно Наказу Міністерства Економіки України №103 від 19.04.2007), що передбачає продаж товару невизначеному колу покупців за допомогою мережі Інтернет через інтернет-магазин badoshop.com

1.1.2. Товар - непродовольчі товари споживання (одяг, взуття, шкіргалантерея, аксесуари тощо), що на умовах даного Договору пропонуються до продажу за допомогою мережі Інтернет в інтернет-магазині badoshop.com

1.1.3. Сайт - Інтернет-магазин badoshop.com розміщений на веб-сайті: badoshop.com. Місцезнаходження, контактні дані та режим роботи Продавця зазначені у розділі «Про компанію» на веб-сайті: badoshop.com Інтернет-магазину badoshop.com

1.1.4. Відвідувач - будь-яка особа, яка відвідла хоча б одну сторінку Сайту або, яка скористалася хоча б одним з сервісів, що надаються в рамках Сайту, без попередньої реєстрації та авторизації на Сайті.

1.1.5. Покупець - будь-яка особа, що в порядку, передбаченому даним Договором, за власним волевиявленням повністю прийняла всі його умови без виключення.

1.1.6. Отримувач Товару - будь-яка особа, що визначена Покупцем у відповідному Замовленні на Товар в якості Отримувача Товару.

1.2. Для цілей даного Договору всі зазначені в п.1.1. даного Договору терміни використовуються виключно у значенні, обумовленому в п.1.1. даного Договору, незалежно від використання цих термінів в однині або множині, або в інших граматичних формах, відмінках та/або конструкціях.

1.3. Всі інші терміни, що окремо не визначені в даному Договорі,сприймаються і тлумачаться в їх буквальному граматичному значенні, виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету даного Договору.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та на умовах, встановлених даним Договором, Продавець зобов’язується передати у власність Покупця обраний ним Товар, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, встановлених даним Договором.

2.2. Право власності на Товар переходить до Покупця в момент вручення (передання) Товару і за умови повної оплати Покупцем вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених даним Договором.

 

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Цей Договір укладається між ФОП Блажко Валерій Валерійович - компанією, що надає доступ та послуги Сайту badoshop.com, і Відвідувачем.

3.2. Договір регулює порядок використання ресурсів, сервісів, можливостей Сайту, наданих ФОП Блажко Валерій Валерійович.

3.3. Використовувати інтерактивні ресурси Сайту,  залишати відгуки, коментувати матеріали, публікувати власні матеріали і вести онлайн-спілкування можуть як зареєстровані, так і незареєстровані Відвідувачі Сайту.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ

4.1. Покупець має право:

4.1.1. Вимагати від Продавця повного та належного виконання умов даного Договору.

4.1.2. Відмовитися від прийняття та оплати неякісного чи некомплектного Товару або Товару, що не відповідає направленому Замовленню на цей Товар.

4.1.3. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків Товару, які виникли з вини Продавця - або розірвати даний Договір, або вимагати обміну (заміни) придбаного Товару на такий самий Товар належної якості чи на інший аналогічний Товар, що пропонується до продажу на Сайті.

4.1.4. Відмовитися від даного Договору в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України.

4.1.5. Розірвати даний Договір в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України.

4.1.6. У разі розірвання чи відмови від даного Договору вимагати від Продавця повернення грошових коштів, сплачених за Товар.

4.1.7. Здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

4.2. Покупець зобов’язується:

4.2.1. Належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даним Договором.

4.2.2. Перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись з його змістом та умовами, а також ознайомитись із вартістю Товару, що пропонується до продажу на Сайті, способами та порядком її оплати.

4.2.3. Перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись із вартістю та способами доставки Товару на Сайті.

4.2.4. В порядку та на умовах, встановлених даним Договором прийняти замовлений якісний та комплектний Товар.

4.2.5. У строки в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, оплатити вартість замовленого Товару в повному обсязі.

4.2.6. Протягом гарантійного строку зберігати відповідний розрахунковий документ (квитанцію, товарний чи касовий чек), що підтверджує продаж (передання) Товару.

4.2.7. Виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

4.3. Продавець має право:

4.3.1. В залежності від ринкової кон’юнктури періодично переглядати та змінювати вартість Товару, що пропонується до продажу на Сайті.

4.3.2. проводити Розпродажі та пропонувати Акційні пропозиції, що передбачають тимчасову можливість придбання Товару на більш вигідних умовах ніж зазвичай.

4.3.3. здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

4.4. Продавець зобов’язується:

4.4.1. Належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даним Договором.

4.4.2. Надати Покупцю повну та достовірну інформацію про Товар та його вартість шляхом розміщення цієї інформації на Сайті.

4.4.3. Надати Покупцю повну та достовірну інформацію про вартість та способи доставки Товару шляхом розміщення цієї інформації на Сайті у легкому доступі для Відвідувача.

4.4.4. У строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, забезпечити доставку замовленого Покупцем Товару до місця зазначеного Покупцем і у спосіб обраний Покупцем у відповідному Замовленні на такий Товар.

4.4.5. у строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, забезпечити передачу Покупцю або Отримувачу, замовленого Покупцем якісного та комплектного Товару у належній упаковці, через поштові служби України, а також передати разом із Товаром всі документи, які стосуються замовлення та Товару.

4.4.6. Дотримуватись повного та безумовного виконання Гарантійних зобов’язань.

4.4.8. У разі розірвання даного Договору протягом встановленого цим Договором та нормами чинного законодавства України терміну, повернути Покупцеві грошові кошти, сплачені за Товар у строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором.

4.4.9. Виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

 

5. ВАРТІСТЬ ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Вартість Товару пропонується до продажу на Сайті та встановлюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.2. Вартість Товару, що пропонується до продажу на сайті, включає в себе всі податки, збори та будь-які інші, в тому числі неподаткові, обов’язкові платежі.

5.3. Продавець має право проводити сезонні або будь-які інші види розпродажів Товару, що пропонується до продажу на Сайті.

5.4. Вартість Товару може змінюватись Продавцем акційними пропозиціями та знижками на Товар чи групу Товарів.

5.5. Якщо Покупець замовив Товар з доставкою, у вартість цього Товару включається вартість його доставки у спосіб, визначені Покупцем у відповідному Замовленні на Товар. При цьому у розрахунковому документі на Товар (квитанція, товарний чи касовий чек), що передається Покупцю разом із доставленим Товаром, вартість Товару і вартість доставки можуть зазначати як окремо, так і разом.

5.6. Оплата вартості замовленого Товару, вартість якого перевищує 49 999,99грн, здійснюється Покупцем лише шляхом безготівкового розрахунку.

 

5.7. Невиконання Покупцем своїх зобов’язань щодо оплати замовленого ним Товару, вважається односторонньою відмовою Покупця від даного Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідок припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання даного Договору.

5.8. Всі розрахунки за даним Договором здійснюються виключно у національній валюті України.

 

6. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ

6.1. Продавець зобов’язується передати Покупцю замовлений ним Товар належної якості, придатний для використання з тією метою, з якою такий Товар звичайно використовується.

6.2. Якість Товару повинна відповідати вимогам, встановленим для такої категорії Товарів у відповідних нормативно-правових актах і нормативних документах.

6.3. Продавець забезпечує належне використання Покупцем придбаного ним Товару протягом гарантійного строку, встановленого нормативно-правовими актами, нормативними документами та Гарантійними зобов’язаннями.

6.4. Гарантійний строк починає свій перебіг починаючи від дати вручення (передання) замовленого Товару Покупцеві.

6.5. При обміні Покупцем Товару належної якості чи обміні (заміні) Покупцем Товару з істотними недоліками його гарантійний строк обчислюється заново від дня обміну Товару належної якості чи від дня обміну (заміни) Товару з істотними недоліками.

6.6. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару Покупець має право вимагати:

- пропорційного зменшення ціни Товару;

- безоплатного усунення недоліків Товару;

- обміну Товару на такий самий надлежної якості;

- заміну Товару на будь-який з такою самою вартістю на Сайті;

6.7. У разі пред’явлення Покупцем вимоги про безоплатне усунення недоліків Товару, такі недоліки повинні бути усунуті Продавцем протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дати надходження цього Товару з недоліками до Продавця або в інший строк за взаємною згодою Продавця та Покупця.

6.8. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару, Покупець має право на власний вибір пред’явити Продавцю одну з вимог, передбачених п.6.6. даного Договору, а в разі її невиконання - заявити іншу вимогу, що також міститься в переліку п.6.6.

6.9. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків (згідно із визначенням цього терміну в Законі України «Про захист прав споживачів») придбаного Товару, Покупець має право на власний вибір пред’явити Продавцю одну з вимог, передбачених п.6.6. даного Договору або повернення коштів, сплачених за Товар.

6.10. Передбачені п.6.6. даного Договору вимоги та повернення коштів розглядаються Продавцем за умови пред’явлення Покупцем відповідного розрахункового документа встановленої форми (квитанції, товарного чи касового чека) з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.

 

6.11. Передбачені п.6.6. даного Договору вимоги Покупця та повернення коштів не підлягають задоволенню, якщо недоліки Товару виникли внаслідок порушення Покупцем правил користування Товаром або умов його зберігання.

6.12. Пред’явлення Покупцем факту недоліків та істотних недоліків повинно супроводжуватись фото та/або відеопідтвердженням з боку Покупця.

 

7. ОСОБИСТІ ВІДОМОСТІ І БЕЗПЕКА

7.1. ФОП Блажко Валерій Валерійович гарантує, що ніяка отримана від Вас інформація ніколи і ні за яких умов не буде надана третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

7.2. У деяких випадках ФОП Блажко Валерій Валерійович може попросити Вас зареєструватися або надати особисті відомості. Надана інформація використовується при обробці замовлення на сайті, для надання Відвідувачеві доступу до спеціальної інформації, в маркетингових цілях.

 7.3. Особисті відомості можна змінити, оновити або видалити в будь-який час в розділі «Особистий кабінет користувача».

7.4. Для того щоб забезпечити Вас інформацією певного роду, ФОП Блажко Валерій Валерійович з Вашої явної згоди може надсилати на вказану при реєстрації адресу електронної пошти інформаційні повідомлення. У будь-який момент Ви можете відмовитися від розсилки.

7.5. Сайт використовує технологію cookie, за допомогою якої він налаштовується на роботу особисто з Вами. Зокрема без цієї технології неможлива робота з корзиною.

7.6. При оплаті замовлень на Сайті за допомогою платіжних карт чи грошових переказів всі операції з ними здійснюються на захищеній платіжній сторінці банку, на якій потрібно ввести дані платіжної карти чи рахунку. Після успішної оплати замовлення на платіжній сторінці банку Відвідувач Сайту автоматично переадресовується на сторінку замовлення (badoshop.com /order/), де вказано номер сформованого замовлення.

7.7. Система електронних платежів реалізована на ?, який забезпечує максимальну безпеку платежів на сайті badoshop.com.

7.8. Відомості на Сайті мають суто інформативний характер, в них можуть бути внесені будь-які зміни без будь-якого попереднього повідомлення.

 

8. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

8.1. Деякі об'єкти, розміщені на Сайті, є інтелектуальною власністю ФОП Блажко Валерій Валерійович. Використання таких об'єктів встановлено чинним законодавством України.

 

9. ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ САЙТУ

9.1. Авторські права на матеріали Сайту, ресурси, сервіси, якщо не вказано інше, належать ФОП Блажко Валерій Валерійович.

9.2. Копіювання матеріалів Сайту без письмової згоди адміністрації заборонено.

9.3. Всі назви, найменування, торговельні марки, символи та слогани, зареєстровані в установленому порядку, є власністю їх законних власників. У матеріалах Сайту не використовуються значки (r) та / або (tm) для їх позначення.

9.4. Заповнюючи форму реєстрації на Сайті або відвідуючи сторінки Сайту, Відвідувач автоматично приймає умови цієї угоди.

9.5. Відвідувач приймає умови Угоди в разі фактичного використання Сайту. У цьому випадку Відвідувач розуміє і погоджується з тим, що ФОП Блажко Валерій Валерійович буде розцінювати факт використання Відвідувачем, як згоду з умовами Договору з відповідного моменту часу.

9.6. Діяльність ФОП Блажко Валерій Валерійович проводиться відповідно до законодавства України. Будь-які претензії, суперечки, офіційні звернення будуть розглядатися виключно в порядку, передбаченому законодавством України.

9.7. ФОП Блажко Валерій Валерійович може змінити умови цього Договору в односторонньому порядку. Текст чинного Договору доступний за адресою badoshop.com/security/.